Tworzymy minimalistyczne i intuicyjne rozwiązania w dziedzinie komunikacji człowieka z maszyną.

Nieustanny rozwój technologii użytkowej niesie za sobą potrzebę równoczesnego rozwoju metod komunikacji człowieka z maszyną. Głównym założeniem takiej komunikacji jest efektywne przekazywanie i interpretowanie naszych poleceń poprzez interfejs urządzenia. Dzisiaj dysponujemy całą gamą narzędzi, które pozwalają porozumiewać się z maszyną, są to, m.in. klawiatura, myszka, ekran dotykowy, a nawet wszelkiego rodzaju czujniki montowane w urządzeniach rozpoznające naszą mowę, określające naszą lokalizację czy reagujące na zmianę oświetlenia. Wszystkie te elementy i zachodzące dzięki nim interakcje składają się na UX (user experience) czyli na doświadczenia użytkownika z urządzeniem, aplikacją czy stroną internetową.

Doświadczenia użytkownika skupiają w sobie wiele różnych dziedzin, dlatego staramy się łączyć je wszystkie, tworząc minimalistyczne i intuicyjne rozwiązania. Do głównych nurtów budujących doświadczenia użytkownika zaliczyliśmy:

  • Projektowanie komunikacji
  • Projektowanie architektury informacji [IA]
  • Projektowanie interfejsów [UI]
  • Projektowanie interakcji [IxD]
  • Prowadzenie badań użyteczności [UCD]

Naszą filozofię odzwierciedla identyfikacja wizualna, w której posługujemy się odcieniami niebieskiego opisującymi poszczególne elementy spektrum doświadczeń użytkownika, podkreśla to również nasze hasło „spectrum of experiecne”. Biała przestrzeń pozostawia miejsce dla nowych rozwiązań i dziedzin nauki, które dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii mogą pojawić się w naszej codzienności.

UX Point to użytkowy punkt widzenia, to punkt w którym zaciera się granica komunikacji człowieka z maszyną do tego stopnia, że staje się niezauważalna.

Oddajemy do Państwa dyspozycji pełne spektrum naszej wiedzy o budowaniu doświadczeń użytkownika aby wspomóc proces kreowania lub przebudowy usług, produktów internetowych w dziedzinie szeroko rozumianego pojęcia UX - doświadczeń użytkownika. Możemy skupić się na jednym z elementów lub podejść do projektu kompleksowo tworząc go od podstaw.

Zbudowanie trwałego i efektywnego spektrum doświadczeń użytkownika wymaga pracy na wielu płaszczyznach, dlatego naszą pracę zaczynamy od procesu zbudowania odpowiedniej komunikacji z użytkownikiem. Projektowanie komunikacji składa się na tworzenie odpowiedniego logotypu zaprojektowanego na potrzeby ekranów różnych urządzeń, akordu barw budującego odpowiednie odczucia oraz typografii zapewniającą odpowiednią czytelność i przejrzystość tekstu.

Istotnym etapem pracy nad serwisem jest projektowanie struktury informacji czyli logiki nawigacji serwisu, dzięki której użytkownik nie będzie miał wątpliwości co do zawartości witryny czy aplikacji i będzie mógł w intuicyjny sposób poruszać się po ścieżkach prowadzących do spełnienia celów użytkowych i biznesowych.

Kolejnym wyodrębnionym elementem spektrum doświadczeń użytkownika jest zaprojektowanie przyjaznego i intuicyjnego interfejsu. Przykładamy do tego bardzo dużą uwagę kierując się dobrymi praktykami oraz nabytą wiedzą z dziedziny psychologii, marketingu, kogniwystyki oraz grafiki.

Uzupełnieniem interfejsu są interakcje i mikrointerakcje czyli reakcje na działania użytkownika, ich poprawne zaprojektowanie dopełnia spektrum pozytywnych odczuć podczas korzystania z interfejsu.

Wszystkie te elementy poddajemy weryfikacji w procesie badań użyteczności w metodologii UCD (user centered design) czyli projektowaniu skupionego wokół użytkownika. Badamy zachowania użytkowników w czasie kontaktu z produktem i ich reakcje na jego elementy. Następnie wyciągamy wnioski i wracamy do projektowania, po czym powtarzamy proces, aż do uzyskania zadowalających rezultatów. Badania mają duże znaczenie w procesie tworzenia dobrych doświadczeń użytkownika i stanowią fundament dobrych praktyk projektowych. Ponad to pracujemy w oparciu o analizę statystyczną w celu opracowania lepszych rozwiązań.